Bilangan

Belajar bilangan bulat (part 1)

Belajar bilangan bulat (part 2)

Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa

Bilangan berpangkat dan akar

Cara menentukan akar kuadrat

Cara menghafal bilangan pangkat 3

Cara menentukan akar pangkat 3 suatu bilangan

Webmaster tool activated by Webmaster Tools Plugin from LionScripts.com.